Adatvédelem

 

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatásokban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az adatkezelő (Székhely: 1156. Budapest, Nádastó-park 1. (honlap: http://ebixv.hu/ ) az adatkezelő.

 

Elérhetőségeink:

levélben: az Egyesített Bölcsődék címén: 1156. Budapest, Nádastó-park 1.
e-mailben: az igazgato@xvbolcsode.hu  e-mail-címen,
telefonon: a 06-1-4140-858 számon nevének és elérhetőségének megadásával
személyesen: az Egyesített Bölcsődék címén: 1156. Budapest, Nádastó-park 1.
adatvédelmi felelős: adatvedelem@xvbolcsode.hu

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@xvbolcsode.hu

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az alábbi Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5
Telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

Adatkezelési tájékoztató(ka)t alább közvetlenül megnyithatja:

Weboldal adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató (Álláspályáztatás és munkaerő kiválasztáshoz)

TÁJÉKOZTATÓ Az intézményünkben történő fotózással és videókészítéssel kapcsolatban

Szülői hozzájáruló nyilatkozat (Fénykép készítéséhez)