A szülő alkalmi elfoglaltsága idejére, néhány órára is, előzetes igény bejelentés alapján, kérheti gyermeke felügyeletét a szolgáltató egységben térítés ellenében.

Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a bölcsőde a gyermekek számára az alábbiakat biztosítja:

  • szakszerű nevelés-gondozás,
  • testi-lelki szükségletek kielégítése,
  • a fejlődés és a szocializáció segítése,
  • igény szerinti étkezés, az itt töltött időszaknak megfelelően,
  • a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet,
  • egészségvédelem, egészségnevelés,
  • kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése,
  • egyéni bánásmód,
  • a gyermek korának megfelelő játékeszközök.

Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy intézményi felvétel nélkül - a szülők igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát töltsön a bölcsődében.

A bölcsődében szakértő kezekben, biztonságos intézményben tudhatja gyermekét elfoglaltsága idejére

A bölcsődében elérhető időszakos gyermekfelügyelet rugalmas, hiszen a szülő igényéhez igazodik. Tapasztalataink alapján fontos a szülőknek, hogy ha már családi segítségük nincs (nagyszülők általában még aktívak), hozzáértő szakember vigyázzon a gyermekre.

Bölcsődéinket családbarát intézményeknek tartjuk, és azt gondoljuk, hogy ennek meg kell látszódnia a szolgáltatásaink elérhetőségében is.

Időszakos gyermekfelügyelet két telephelyen működik:

A Szivárvány Bölcsőde (1152 Bp., Fő út 33.) baba-mama szobájában, és üres férőhelyein, illetve a Százholdas Pagony Bölcsőde (1156 Bp., Kontyfa utca 6.) üres férőhelyein. Az időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díját a Képviselő-testület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003 (XII.8.) önkormányzati rendelete határozza meg. Amennyiben az igényelt időtartamra étkezés is esik (reggeli / tízórai / ebéd / uzsonna), arra az étkezésre vonatkozóan meg kell fizetni az étkeztetés térítési díját is.

Az időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díját étkezés igénylése esetén az igénylés napján, étkezés igénylése nélkül a szolgáltatás igénybevételének napján, alkalmanként kell megfizetni, a Bölcsődevezetőnél.