Ezt a szolgáltatást lehetőség arra, hogy a szülők szakképzett kisgyermeknevelőktől kapjanak tanácsot, szakmai segítséget, támogatást. Hasznos időtöltést kínál, mely elmélyíti a szülő - gyermek kapcsolatot.

A Játszócsoport háziasszonya segítségével közösen szervezik a gyermekek napirendjét, megtapasztalják, hogy az adott korú gyermekek értelmi fejlődését milyen típusú játékok segítik.

Ez a szolgáltatás alkalmas a bölcsődei, illetve óvodai közösség előkészítésére, hiszen itt a gyermekek olyan társas viselkedésekről szerezhetnek élményt a mamák biztonságot nyújtó jelenléte mellett, melyeket a későbbi szocializációs helyzetekben már önállóan kell átélniük.

A bölcsődében, külön játszócsoport kialakításával, a szülőkkel vagy hozzátartozókkal együtt fogadják a gyermekeket a hét bizonyos napjain. A kisgyermeknevelő szerepe megváltozik: ő a háziasszony a csoportban, a gyermekeket a kísérőik gondozzák.

A játszócsoport lehetőséget teremt arra, hogy:

  • a szülő és gyermeke kedvező körülmények között játszhasson együtt
  • a gyermekek barátkozhassanak egymással
  • a szülők beszélgethessenek egymással, kicserélhessék tapasztalataikat
  • a szülők tanácsot, segítséget kérhessenek a kisgyermeknevelőtől
  • klubszerű foglalkozások keretében beszélgethessenek a kisgyermeknevelés és gondozás, az egészséges életmód stb. terület szakembereivel

A Játszócsoport szolgáltatás jelentősége abban van, hogy a szülők jobban megismerik gyermekük életkori sajátosságaiból adódó reakcióit, a szülő-gyermekkapcsolat, az örömteli együttlét alatt mélyül, a szülők szerepeikben megerősödnek, barátságok szövődnek, kialakul egy önkéntes segítőkör.

A szolgáltatás előnye, hogy minden esetben képzett szakember foglalkozik a gyermekekkel és mintegy előkészítése lehet a gyermek majdani bölcsődei életének. Mindezeket figyelemben véve ennél a szolgáltatás típusnál is fontosnak tarjuk azt, hogy mindenki számára elérhető legyen.

A játszócsoport a Szivárvány Bölcsődében (1152 Bp., Fő út 33.) külön erre a célra kialakított helyiségben működik, heti három alkalommal: kedden, szerdán, csütörtökön 9.30 órától 11.30 óráig. A helyiség méreteire tekintettel max. 8 gyermek és szülője számára biztosítható a szolgáltatás alkalmanként.

A szolgáltatást a tervezett igénybevétel előtt 2 munkanappal kell megrendelni. A szolgáltatást étkezés igénylése esetén személyesen, étkezés igénylése nélkül telefonon lehet megrendelni.

A játszócsoport személyi térítési díját az igénybevétel napján, alkalmanként kell megfizetni a Bölcsődevezetőnél. A szolgáltatások térítési díját a Képviselő-testület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003 (XII.8) önkormányzati rendelete határozza meg.

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a feladat biztosítására megfelelőek.