Adatvédelem A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki. Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatásokban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az adatkezelő (Székhely: 1156. Budapest, Nádastó-park 1. (honlap: http://ebixv.hu/ ) az adatkezelő. Elérhetőségeink: levélben: az Egyesített Bölcsődék címén: 1156. Budapest, Nádastó-park 1. e-mailben: az igazgato@xvbolcsode.hu e-mail-címen, telefonon: a 06-1-414-08-58 számon nevének és elérhetőségének megadásával személyesen: az Egyesített Bölcsődék címén: 1156. Budapest, Nádastó-park 1. adatvédelmi felelős: adatvedelem@xvbolcsode.hu Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@xvbolcsode.hu Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az alábbi Hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5 Telefon: +36 1 391 1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Adatkezelési tájékoztató(ka)t alább közvetlenül megnyithatja: Weboldal adatkezelési tájékoztató

VISSZA